مهارت گستر با بکارگیری کادری مجرب از دانش اموختگان دانشگاهی اقدام به راه اندازی سامانه ای برای افزایش مهارت های کاربردی دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی، کرده است. سامانه مهارت گستر در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور ، از تمامی مهارت جویان تقاضا دارد تا با استفاده از بستر فراهم شده به افزایش مهارت های کاربردی خود بپردازند.